Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit - Lõuna-Eesti Erametsa OÜ

Kuulume nüüdsest Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liitu

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ astus 2014. aasta oktoobris Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) liikmeks.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) on 1996. aastal asutatud valdavalt puidu- ja metsatööstusega seotud ettevõtteid ühendav mittetulundusühing.

Liitu kuulub 60 ettevõtet, sealhulgas neli erialast haridust andvat õppeasutust. EMPLi juhatusse kuulub 15 liiget.

EMPLi tegevuse eesmärkideks on oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse ning mehhaanilise ja keemilise metsatööstuse väljaarendamiseks vajalike seadusandlike ja majanduslike tingimuste loomisele kaasa aitamine.

EMPL omab häid koostöökontakte Eesti Metsaseltsiga, Eesti Erametsaliiduga, Eestimaa Looduse Fondiga, Euroopa Saeveskite Liiduga, Soome ja Rootsi Metsatööstuste Liiduga ning Euroopa Komisjoni Delegatsiooniga Eestis.