Metsa ost, raieõiguse ost, metsakorralduskava koostamine

Metsa ost

Oleme huvitatud metsakinnistute ostmisest Lõuna-Eestis.

Meie kogenud töötajad on valmis teid aitama müügiga kaasneval asjaajamisel. Vajadusel saame korraldada Teie krundi maamõõtmise ja koostada metsakorralduskava.

Hinnapakkumise saamiseks täitke lihtne päringuvorm meie kodulehel või võtke ühendust meie ostujuhi Aivo Johansoniga.

Ostu-müügi tehing sõlmitakse notaris. Tehingusumma kantakse enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole. Hea tava kohaselt kannab tehingukulud ostja.

Raieõiguse ost

Metsa tuleb oskuslikult majandada, et ta väärtust ei kaotaks.

Metsa haldamine hõlmab endas tööd kogu aasta vältel. Kevadel istutame, suvel hooldame noorendikke ning teeme valgustusraiet, sügisel ja talvel toestame harvendust ning lõppraiet.

Raieõiguse müügisoovi korral täitke lihtne päringuvorm meie kodulehel või võtke ühendust meie metsakorraldaja Oliver Koitmaaga, kes on valmis andma Teile metsamajandamise küsimustes asjatundlikku nõu.

Metsamajandamiskava

Koostame metsamajandamiskavasid Lõuna-Eesti piires. Omame metsakorraldustööde tegevusluba nr KME000015 ning töid teostab Oliver Koitmaa.

Metsamajandamiskava kirjeldab metsa seisundit ja kavandab majandamisplaane 10.aasta kaupa. Tulenevalt metsaseadusest on metsamajandamiskava kohustuslik, kui:
– metsa pindala on suurem kui 2 (kaks) hektarit;
– füüsilisele isikule kuuluval kinnisasjal on metsa pindala rohkem kui 5 (viis) hektarit.

Kava koostamise tähtaeg ja kiirtöö on kokkuleppel.
Kava tellimise soovi korral täitke lihtne päringuvorm meie kodulehel või võtke ühendust meie metsahindaja Oliver Koitmaaga, kes on valmis andma Teile metsamajandamiskava küsimustes asjatundlikku nõu.

Hinnakiri:
Metsamajandamiskava, tavatöö 15 eur/ha*;
Metsamajandamiskava, tavatöö miinimumhind 100 eur*;
Metsamajandamiskava, kiirtöö 25 eur/ha*;
Metsamajandamiskava, kiirtöö miinimumhind 130 eur*;
Metsamajandamiskava (köidetuna) saatmine posti teel 30 eur*;
Metsamajandamiskava saatmine e-posti teel tasuta.

*Hindadele lisandub käibemaks.