Lõuna-Eesti Eramets ühines Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga

Ühinesime Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga

Metsafirma Lõuna-Eesti Erametsa OÜ ühines Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga (VEF), et pöörata enam tähelepanu jätkusuutliku metsanduse edendamisele Eestis.

„Mets on Eesti riigi ja rahva suur väärtus. Meie soov on, et metsaomanikud, teised metsafirmad ja ühiskond tervikuna tähtsustaksid senisest enam meie metsade heaperemehelikku hooldamist,“ ütles Lõuna-Eesti Erametsa OÜ juhatuse liige Aivo Johanson.

„Ühelt poolt tahame juhtida tähelepanu, et metsatööstus on kõige jätkusuutlikum töötleva tööstuse haru, kuivõrd puit on kõige kiiremini taastuv loodusvara. Teisalt peame oluliseks metsade ja metsamaa kasutamist viisil, mis tagab metsade mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse.“

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Marko Siller: “Kohtame üha rohkem ettevõtteid, kes teadlikult ja terviklikult oma tegevuse keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga tegelevad. Järelikult on selle järele aina rohkem nõudlust. On hea meel, et Lõuna-Eesti Erametsa OÜ ühe oma valdkonna esindajana teistele ses osas eeskujuks olla soovib.”

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ peab Eesti arengu seisukohast tähtsaks, et ettevõtjad annaksid oma panuse ka kogukonna arengusse.

„Lõuna-Eesti Erametsa OÜ on toetanud mitmeid spordiprojekte, aga eriti tähtsaks peame metsaga seotud haridusprogrammide edendamist. Varustame puiduga Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse looduskeskust ja Elva Gümnaasiumi tööõpetuse klassi,“ ütles Johanson.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtluse teemast huvitatud ettevõtteid koondav ühendus, millel on täna veidi üle 30 liikme. VEF on peamine jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtluse kompetentsikeskus Eestis, mis aitab kaasa ettevõtete arengule sel teemal ning panustab teiste sidusgruppide ning laiema avalikkuse teadlikkuse tõstmisesse jätkusuutlikust ja vastutustundlikust ettevõtlusest.