Toetame MTÜ Elva Elama

MTÜ Elva Elama eestvedamisel korrastati Elvas asuva Paisjärve äärset puhkepiirkonda. Palktõkete ja pinkide valmimist toetasime nii töö kui materjaliga.

 

 

Alustasime koostööd Luua Metsanduskooliga

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ ja Luua Metsanduskool sõlmisid koostööleppe, et hakata välja andma stipendiumi tublile metsandusõpilasele.

Stipendiumi suurus on 1300 eurot. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse välja osamaksetena üks kord kuus.

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ juhataja Aivo Johanson ütles, et ettevõte soovib kaasa aidata metsandusalase hariduse väärtustamisele.

“Eesti vajab harituid ja asjatundlikke metsamehi. Asutasime selle stipendiumi lootuses, et see võimaldab ühel andekal noorel rohkem õpingutele keskenduda,” ütles Johanson.

Koolile tähendab stipendium jälle üht olulist sammu, kus haridus ja töömaailm leiavad ühise kokkupuutepunkti. Stipendium on oluline, et motiveerida õppijat, anda õpingutele ja tulevikuplaanidele kindlam siht.

Stipendium on mõeldud Luua metsanduskooli metsandusspetsialisti õppekava õppijale, kes on pärit Lõuna-Eestist või kellel on kindel plaan pärast õpinguid end siduda Lõuna-Eestiga. Õppuril on võimalus läbida oma praktika Lõuna-Eesti Erametsa OÜs.

Konkurss stipendiumi taotlemiseks kuulutatakse välja järgmise õppeaasta alguses, 2015. aasta septembris.

Toetame Eesti loodust ja loodusharidust

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ asus sel sügisel toetama Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutust. Sihtasutus pakub Tartumaal mitmesuguseid loodusõppeprogramme ning korraldab seikluslikke matkasid looduses.

Samuti hakkas Lõuna-Eesti Erametsa OÜ Tallinna loomaaias elava noore ilvesetüdruku Dikuša vaderiks. Dikuša on ainus vabas looduses sündinud ilves Tallina loomaaias. Kehva tervise juures Dikuša leiti 2013. aasta suvel Aegviidu metsadest. Nüüdseks on ta vastupidiselt kartustele nii hästi kosunud ja uue elupaigaga kohanenud, et teda püütakse loomaaias järglaste saamiseks isasloomaga kokku viia.

Varasemast toetab Lõuna-Eesti Erametsa OÜ Elva Gümnaasiumi tööõpetuse klassi puiduga. Samuti sponsoreerime jalgpalliklubi FC Elva ja pesapalliklubi Kiili pantrid.

Kuulume nüüdsest Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liitu

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ astus 2014. aasta oktoobris Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) liikmeks.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) on 1996. aastal asutatud valdavalt puidu- ja metsatööstusega seotud ettevõtteid ühendav mittetulundusühing.

Liitu kuulub 60 ettevõtet, sealhulgas neli erialast haridust andvat õppeasutust. EMPLi juhatusse kuulub 15 liiget.

EMPLi tegevuse eesmärkideks on oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse ning mehhaanilise ja keemilise metsatööstuse väljaarendamiseks vajalike seadusandlike ja majanduslike tingimuste loomisele kaasa aitamine.

EMPL omab häid koostöökontakte Eesti Metsaseltsiga, Eesti Erametsaliiduga, Eestimaa Looduse Fondiga, Euroopa Saeveskite Liiduga, Soome ja Rootsi Metsatööstuste Liiduga ning Euroopa Komisjoni Delegatsiooniga Eestis.

Ühinesime Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga

Metsafirma Lõuna-Eesti Erametsa OÜ ühines Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga (VEF), et pöörata enam tähelepanu jätkusuutliku metsanduse edendamisele Eestis.

„Mets on Eesti riigi ja rahva suur väärtus. Meie soov on, et metsaomanikud, teised metsafirmad ja ühiskond tervikuna tähtsustaksid senisest enam meie metsade heaperemehelikku hooldamist,“ ütles Lõuna-Eesti Erametsa OÜ juhatuse liige Aivo Johanson.

„Ühelt poolt tahame juhtida tähelepanu, et metsatööstus on kõige jätkusuutlikum töötleva tööstuse haru, kuivõrd puit on kõige kiiremini taastuv loodusvara. Teisalt peame oluliseks metsade ja metsamaa kasutamist viisil, mis tagab metsade mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse.“

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Marko Siller: “Kohtame üha rohkem ettevõtteid, kes teadlikult ja terviklikult oma tegevuse keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga tegelevad. Järelikult on selle järele aina rohkem nõudlust. On hea meel, et Lõuna-Eesti Erametsa OÜ ühe oma valdkonna esindajana teistele ses osas eeskujuks olla soovib.”

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ peab Eesti arengu seisukohast tähtsaks, et ettevõtjad annaksid oma panuse ka kogukonna arengusse.

„Lõuna-Eesti Erametsa OÜ on toetanud mitmeid spordiprojekte, aga eriti tähtsaks peame metsaga seotud haridusprogrammide edendamist. Varustame puiduga Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse looduskeskust ja Elva Gümnaasiumi tööõpetuse klassi,“ ütles Johanson.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtluse teemast huvitatud ettevõtteid koondav ühendus, millel on täna veidi üle 30 liikme. VEF on peamine jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtluse kompetentsikeskus Eestis, mis aitab kaasa ettevõtete arengule sel teemal ning panustab teiste sidusgruppide ning laiema avalikkuse teadlikkuse tõstmisesse jätkusuutlikust ja vastutustundlikust ettevõtlusest.